« Pandemonium | Main | Art Center Talk -- Future: To Go »

Open Source Flu (updated)

In case you were curious:

    1 atgaaggcaa tactagtagt tctgctatat acatttgcaa ccgcaaatgc agacacatta
    61 tgtataggtt atcatgcgaa caattcaaca gacactgtag acacagtact agaaaagaat
   121 gtaacagtaa cacactctgt taaccttcta gaagacaagc ataacgggaa actatgcaaa
   181 ctaagagggg tagccccatt gcatttgggt aaatgtaaca ttgctggctg gatcctggga
   241 aatccagagt gtgaatcact ctccacagca agctcatggt cctacattgt ggaaacatct
   301 agttcagaca atggaacgtg ttacccagga gatttcatcg attatgagga gctaagagag
   361 caattgagct cagtgtcatc atttgaaagg tttgagatat tccccaagac aagttcatgg
   421 cccaatcatg actcgaacaa aggtgtaacg gcagcatgtc ctcatgctgg agcaaaaagc
   481 ttctacaaaa atttaatatg gctagttaaa aaaggaaatt catacccaaa gctcagcaaa
   541 tcctacatta atgataaagg gaaagaagtc ctcgtgctat ggggcattca ccatccatct
   601 actagtgctg accaacaaag tctctatcag aatgcagatg catatgtttt tgtggggtca
   661 tcaagataca gcaagaagtt caagccggaa atagcaataa gacccaaagt gagggatcaa
   721 gaagggagaa tgaactatta ctggacacta gtagagccgg gagacaaaat aacattcgaa
   781 gcaactggaa atctagtggt accgagatat gcattcgcaa tggaaagaaa tgctggatct
   841 ggtattatca tttcagatac accagtccac gattgcaata caacttgtca gacacccaag
   901 ggtgctataa acaccagcct cccatttcag aatatacatc cgatcacaat tggaaaatgt
   961 ccaaaatatg taaaaagcac aaaattgaga ctggccacag gattgaggaa tgtcccgtct
   1021 attcaatcta gaggcctatt tggggccatt gccggtttca ttgaaggggg gtggacaggg
   1081 atggtagatg gatggtacgg ttatcaccat caaaatgagc aggggtcagg atatgcagcc
   1141 gacctgaaga gcacacagaa tgccattgac gaaattacta acaaagtaaa ttctgttatt
   1201 gaaaagatga atacacagtt cacagcagta ggtaaagagt tcaaccacct ggaaaaaaga
   1261 atagagaatt taaataaaaa agttgatgat ggtttcctgg acatttggac ttacaatgcc
   1321 gaactgttgg ttctattgga aaatgaaaga actttggact accacgattc aaatgtgaag
   1381 aacttatatg aaaaggtaag aagccagcta aaaaacaatg ccaaggaaat tggaaacggc
   1441 tgctttgaat tttaccacaa atgcgataac acgtgcatgg aaagtgtcaa aaatgggact
   1501 tatgactacc caaaatactc agaggaagca aaattaaaca gagaagaaat agatggggta
   1561 aaactggaat caacaaggat ttaccagatt ttggcgatct attcaactgt cgccagttca
   1621 ttggtactgg tagtctccct gggggcaatc agtttctgga tgtgctctaa tgggtctcta
   1681 cagtgtagaa tatgtattta a

That's (Update:) one gene from the Influenza A virus (A/Texas/04/2009(H1N1)) to you and me. Follow the link for sequences from other key nucleotides and proteins from the virus. Collect them all!

(via Glyn Moody/Open...)

(Thanks for the correction, debcha!)

Comments

1700 residues? That seems awfully small for an entire virus (an average protein is about 300 amino acids).

Followed the link and it looks like it's just one gene from H1N1, for the hemagglutinin protein.

Ah! That makes sense. Thanks for the correction (I've now updated the original post.)

I hear it only attacks PC users :-). --bill

Flu Viruses. Gotta catch em all!

Actually I am curious as I thought Influenza was an RNA virus. So I was expecting to see U rather than T in the genetic code.

You could always listen to it as ambient music:

http://stephan-zielinski.com/dwa/2009/04/28/swine-flu-ha-as-ambient-music/

Post a comment

All comments go through moderation, so if it doesn't show up immediately, I'm not available to click the "okiedoke" button. Comments telling me that global warming isn't real, that evolution isn't real, that I really need to follow [insert religion here], that the world is flat, or similar bits of inanity are more likely to be deleted than approved. Yes, it's unfair. Deal. It's my blog, I make the rules, and I really don't have time to hand-hold people unwilling to face reality.

Archives

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered By MovableType 4.37